برگزاری مجموعه رویدادهای متخصصان ایرانی بازگشته به کشور (مابک)

تا کنون تعداد قابل توجهی از متخصصان ایرانی به کشور بازگشته‌اند. در حال حاضر مابک مشغول به فعالیت در حوزه‌های مختلفی اعم از تدریس و تحقیق در دانشگاه‌ها، انجام فعالیت‌های پژوهشی، تاسیس شرکت‌های دانش بنیان، انجام فعالیت‌های فناورانه و … می‌باشند.

موسسه ایران‌نالج مجموعه رویدادهایی را با هدف آشنایی و شبکه‌سازی هدفمند این افراد با هم (#مابک_با_هم)، فرهنگ‌سازی در جامعه (#مابک_با_مردم) و آشنایی مسئولان با توانمندهی‌ها و قابلیت‌های ایشان (#مابک_با_مسئولان) طراحی و اجرا می‌نماید.

به منظور اطلاع از رویدادهای آتی مابک اینجا کلیک کنید.