هم‌اندیشی یکپارچه‌سازی فرهنگی-اجتماعی متخصصان ایرانی بازگشته به کشور (مابک) با جامعه

هم‌اندیشی یکپارچه‌سازی فرهنگی اجتماعی مابک با جامعه” عنوان رویداد دیگری از سلسله رویداد‌های #مابک_باهم موسسه ایران‌نالج در سال 98 بود که در تاریخ 5 شهریور 1398 از ساعت 9:30 تا 13:30 در خانه‌ی کار و دیدار کارمان برگزار شد.

۱. معرفی کوچکی از موسسه ایران‌نالج و فعالیت‌های آن

Cultural and Social Integration with the Society Symposium-symposium - intro

۲. سخنرانی اول توسط سرکار خانم سارا زارع (مدیر محصول گوگل) در رابطه با چالش‌های مسیر موفقیت با رویکردی فرهنگی

Cultural and Social Integration with the Society Symposium-symposium - Sara Zare

3. سخنرانی دوم با موضوع “تعادل زندگی حرفه‌ای و شخصی” توسط سرکار خانم دکتر سارا بانکی (هم‎بنیانگذار و مدیرعامل شرکت بین‌المللی پمکو و عضو سابق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف)

Cultural and Social Integration with the Society Symposium-symposium - intro

۴. در بخش سوم سخنرانی‌ سرکار خانم پریوش مومنی (عضو هیئت مدیره خیریه نعیم) بود که با تکیه بر تجربیات زندگی شخصی خود چگونگی شکل‌گیری یک سیستم موفق‌پرور را شرح دادند.

Cultural and Social Integration with the Society Symposium - Parivash Momeni

پذیرایی و شبکه‌سازی میهمانان و شرکت‌کنندگان مراسم و بحث و گفتگو در رابطه با چالش های پیش رو در حوزه‌ی فرهنگی، شخصی و شغلی

Cultural and Social Integration with the Society Symposium
Cultural and Social Integration with the Society Symposium-symposium

6. میزگرد هم‌زمان ۱: بررسی چالش‌های زندگی شخصی و حرفه‌ای

گرداننده‌ی این پنل خانم سما قیامی (روانشناس و پرکتیشنر کلینیک بایورزونانس رایو) بودند.

پنلیست‌ها شامل سرکار خانم‌ها دکتر سارا بانکی، پریوش مومنی، دکتر گلرخ داوران، شیرین پارسی، سارا زارع، مریم مشتاقی و مونا شکرریز بودند.

Cultural and Social Integration with the Society Symposium - Panel Poster

مهاجرت معکوس کار بسیار سختی‌ست که نیاز به انگیزه‌هایی قوی دارد تا در جهت مثبت و درستی پیش رود.
در مورد بازگشت به ایران؛دلایلی از جمله کیفیت زندگی بهتر،اثربخش بودن فراوانی بیشتری داشت.
ایجاد قوانین درست و رعایت آن باعث می‌شود تا کیفیت زندگی خود و خانواده‌مان در سطح بالاتری قرار بگیرد که البته باعث چالش با جامعه و اطرافیان نیز می‌شود اما در کل نتیجه دلخواه را به ارمغان می‌آورد.
اعتقاد و اعتماد به خود به عنوان یک زن و یک انسان و ممارست بر این اصل در جهت پیش‌برد اهداف بسیار ضروری و یکی از ابزارهای موفقیت یک زن در محیط مردانه‌ی کار می‌باشد.
در مورد بالانس بین زندگی شخصی و حرفه‌ای؛تقریبا تمامی پنلیست ها به این موضوع اعتقاد داشتند که بالانس به معنای دقیق ۵۰ ۵۰ وجود ندارد و بسته به شرایط و در حد مطلوب وجدان برای هر دو بعد تلاش می‌کنند.

Cultural and Social Integration with the Society Symposium - Panel

7. میزگرد هم‌زمان ۲: بررسی چالش‌های زندگی حرفه‌ای و شخصی 

گرداننده‌ی این پنل خانم سیما طاهرزاده (مدیر عملیات ایران‌نالج) بودند.

سرکار خانم‌ها ستاره ایوبی، دکتر بهار حسن میرزایی،  مونا ناصری، دکتر سارا سلیمی نمین، الهام نظری، نیکو نیکنام و محبت رضوانی پنلیست‌های این میز گرد بودند.

Cultural and Social Integration with the Society Symposium - Panel Poster

با توجه به هدف رویداد در جهت هم‌اندیشی برای تسهیل فرآیند یکپارچه شدن مابک با جامعه کنونی ایران پس از بازگشت چه از لحاظ حرفه‌ای و چه زندگی شخصی و با توجه به عنوان پنل (زندگی حرفه‌ای و شخصی)، با تمرکز بر بعد “حرفه‌ای” با ۷ پنلیست که همگی از افراد موفق و پیشرو هستند، به گفت‌و‌گو پرداختیم.
از دلایل بازگشت به ایران، چگونگی ایجاد توازن و اولویت‌‌بندی کار و زندگی، وجه اشتراک بانوان پیشرو، مسئله اصلی حقوقی استارتاپ‌های ایران، مدیریت شکست، فقدان مهم‌ترین مهارت‌های نرم میان کارآفرینان، برندینگ شخصی و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، سیستم ضابطه-رابطه محور، عبور از اتمسفر حاکم مردانه در برخی کسب و کارها و مدیریت عواطف، فرهنگ شکست و مسئله ادغام و در نهایت تصمیم در مورد رفتن و ماندن صحبت کردیم.