گزارش بازدید مابک از مجلس شورای اسلامی

موسسه توسعه دانش فردای ایرانیان (ایران‌نالج) با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان و اساتید ایرانی خارج از کشور، رویداد بازدید متخصصان ایرانی بازگشته به کشور (مابک) از مجلس شورای اسلامی (مابک_با_مسئولان) را در تاریخ 23 آذر ماه برگزار کرد.

در این رویداد شرکت‌کنندگان علاوه بر بازدید از صحن علنی مجلس و موزه مجلس، نشستی صمیمی با جناب آقای دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برگزار کردند.

در این دیدار ابتدا آقای مطهری به بیان سابقه تمدن اسلامی در ایران پرداختند سپس شاخص‌های تمدن اسلامی در ایران را برشمردند.

پس از سخنان آقای مطهری، شرکت‌کنددگان در نشست به بیان دغدغه‌ها، نظرات و سوالات خود پرداختند که جناب مطهری به پاسخگویی سوالات شرکت‌کنندگان پرداختند.

پس از این دیدار، شرکت‌کنندگان به بازدید از موزه مجلس شورای اسلامی پرداختند.