سخنرانی آقای سید مهیار سفیدگران در اندیشکده حکمرانی شریف
سخنرانی آقای سید مهیار سفیدگران در اندیشکده حکمرانی شریف

seyed mahyar sefidgaran
سید مهیار سفیدگران

Speaker:seyed mahyar sefidgaran
Position:PhD Student
Affilliation:The University of Texas at Austin
Country:USA
Venue:Governance & Policy Think Tank
Date:Tuesday, Jan 15, 2019
Time (from):15:00
Time (to):17:00

 

Registration Link

سخنران:سید مهیار سفیدگران
سمت:دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان:The University of Texas at Austin
کشور:آمریکا
محل سخنرانی:اندیشکده حکمرانی شریف
زمان سخنرانی:20190115
زمان شروع:15:00
زمان پایان:17:00

موضوع سخنرانی: نقش جرایم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت های آن برای ایران

برای ثبت‌نام کلیک کنید

سخنرانی آقای سید مهیار سفیدگران در اندیشکده حکمرانی شریف