سخنرانی دکتر محمد دهقانی در دانشگاه یزد
سخنرانی دکتر محمد دهقانی در دانشگاه یزد

Mohammad Dehghani
محمد دهقانی

Speaker:Mohammad Dehghani
Position:Assistant Teaching Professor
Affilliation:Northeastern University
Country:USA
Venue:Yazd University
Date:Wednesday, December 26, 2018
Time (from):12:30
Time (to):

 

Registration

سخنران:محمد دهقانی
سمت:دستیار آموزشی
دانشگاه/سازمان:Northeastern University
کشور:آمریکا
محل سخنرانی:دانشگاه یزد
زمان سخنرانی:20181226
زمان شروع:12:30
زمان پایان:

لینک ثبت‌نام

سخنرانی دکتر محمد دهقانی در دانشگاه یزد