همایش خانم دکتر نجمه سادات میریان در دانشگاه صنعتی اصفهان
همایش خانم دکتر نجمه سادات میریان در دانشگاه صنعتی اصفهان

Najmeh Mirian
نجمه سادات میریان

Speaker:Najmeh Mirian
Position:Research Fellow
Affilliation:ELETTRA
Country:Italy
Venue:Isfahan University of Technology
Date:Monday, December 31, 2018
Time (from):
Time (to):

 

Title: New Generation of Light Sources and Accelerators

Registration Link

سخنران:نجمه سادات میریان
سمت:محقق
دانشگاه/سازمان:ELETTRA
کشور:ایتالیا
محل سخنرانی:دانشگاه صنعتی اصفهان
زمان سخنرانی:20181231
زمان شروع:
زمان پایان:

موضوع سخنرانی: آشنایی با نسل جدید چشمه‌های نوری و شتاب‌دهنده‌های ذرات

لینک ثبت‌نام

همایش خانم دکتر نجمه سادات میریان در دانشگاه صنعتی اصفهان