نقش مطالعه و آگاهی در بالا بردن فرهنگ عمومی جامعه

نقش مطالعه و آگاهی در بالا بردن فرهنگ عمومی جامعه

دسته بندی رویداد: فرهنگ سازی عمومی

شرح کلی رویداد: دیدار مردمی در زمینه‌ی کتابخوانی با ارائه‌ی الگوهای بین‌المللی در راستای بالا رفتن سرانه مطالعه کتاب در کشور

مکان پیشنهادی:کتابخانه ملی ایران

زمان پیشنهادی : آبان ماه 97 همزمان با روز کتاب و کتاب خوانی