کارگاه محمد‌صالح فرازی در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
کارگاه محمد‌صالح فرازی در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

Saleh Farazi
محمد‌صالح فرازی

Speaker:Saleh Farazi
Position:Adjunct Professor
Affilliation:Charles III University of Madrid
Country:Spain
Venue:Central Library of Iran Medical University
Date:Sunday, December 30, 2018
Time (from):10:00
Time (to):13:00

 

Registration Link

سخنران:محمد‌صالح فرازی
سمت:استاد مدعو
دانشگاه/سازمان:Charles III University of Madrid
کشور:اسپانیا
محل سخنرانی:کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
زمان سخنرانی:20181230
زمان شروع:10:00
زمان پایان:13:00

موضوع سخنرانی: برنده ها و بازنده ها در جهان استارت آپ ها، موردِ خاصِ بیوتکنولوژی دارویی

برای ثبت‌نام کلیک کنید

کارگاه محمد‌صالح فرازی در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران