آیدا علی مقدم

Aida Alimoghaddam

<h2 id="farsi" class="ppp">آیدا علی مقدم        </h2> <h2 id="english" class="eee">      Aida Alimoghaddam </h2>

آیدا علی مقدم

Aida Alimoghaddam

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه

موضوع سخنرانی: The FDA approved anti-cancer drug, Nilotinib, improves astroglial mitochondrial function in Alzheimer’s disease

زمان: شنبه 16 تيرماه 1397 ساعت 11:00 الی 12:30

محل برگزاری: بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی

سخنران: خانم دکتر آیدا علی مقدم

برای شرکت در رویداد به صورت آنلاین اینجا کلیک کنید.

Speaker: Dr. Aida Alimoghaddam (Postdoctoral Fellow, St. Boniface Hospital Research Division of Neurodegenerative Disorders (DND) Laboratory of Synaptic Plasticity & Memory Dysfunction Winnipeg, Manitoba, Canada)
Title: The FDA approved anti-cancer drug, Nilotinib, improves astroglial mitochondrial function in Alzheimer’s disease
Date: Saturday, July 7, 2018
Venue: Shahid Beheshti University
Website: https://lnkd.in/gUNQept