سخنرانی آقای دکتر علیرضا قاسمی در دانشگاه تهران

Alireza Ghasemi
علیرضا قاسمی

Speaker:Alireza Ghasemi
Position:
Affilliation:dalhousie university
Country:canada
Venue:University of Tehran Central Administration
Date:Saturday, June 2, 2018
Time (from):10:00
Time (to):12:00
سخنران:علیرضا قاسمی
سمت:استاد دانشیار
دانشگاه/سازمان:دانشگاه دالهاوزی
کشور:کانادا
محل سخنرانی:دانشکده های فنی دانشگاه تهران، ساختمان مرکزی
زمان سخنرانی:20180602
زمان شروع:10:00
زمان پایان:12:00