سخنرانی آقای دکتر علی حبیب‌نیا در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
سخنرانی آقای دکتر علی حبیب‌نیا در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

Ali Habibnia
علی حبیب نیا

Speaker:Ali Habibnia
Position:
Affilliation:Virginia Tech, USA
Country:USA
Venue:Sharif Graduate School of Management and Economics
Date:2018-08-12
Time (from):11:00
Time (to):12:30

Title: Financial Time-Series Analysis: A Deep Learning Approach

Link

سخنران:علی حبیب‌نیا
سمت:استادیار
دانشگاه/سازمان:دانشگاه ایالتی و مؤسسه پلی‌تکنیک ویرجینیا
کشور:آمریکا
محل سخنرانی:تهران- خیابان آزادی، خیابان حبیب الهی، بلوار تیموری غربی، بعد از ایستگاه متروی شریف میدان تیموری، نبش میدان تیموری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف
زمان سخنرانی:
زمان شروع:11:00
زمان پایان:12:30

موضوع سخنرانی: آنالیزگر دوره‌های زمانی مالی

لینک

سخنرانی آقای دکتر علی حبیب‌نیا در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف