مهیار اسدی

Mahyar Asadi

<h2 id="farsi" class="ppp">مهیار اسدی   </h2> <h2 id="english" class="eee">    Mahyar Asadi  </h2>

مهیار اسدی

Mahyar Asadi

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه

موضوع سخنرانی: شبیه سازی جوش و کاربردهای عملی آن در مهندسی جوش

زمان: چهارشنبه 20 تيرماه 1397 ساعت 14:00 الی 17:00

محل برگزاری: دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی مکانیک – سالن سمینار دانشکده – اتاق 627

سخنران: آقای دکتر مهیار اسدی

برای شرکت در رویداد اینجا کلیک کنید.

Speaker: Mr. Mahyar Asadi ( (PhD, P.Eng, IWE )Welding Science & Engineering and Fracture Mechanics & Analysis Carleton University, Ottawa)
Title: Simulation of welding and its practical applications in welding engineering
Date: Wednesday, July 11, 2018
Venue: Amirkabir University of Technology
Website: https://lnkd.in/g8iGwHq ‎