سخنرانی آقای دکتر مهدی مجبوری در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
سخنرانی آقای دکتر مهدی مجبوری در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

سخنرانی آقای دکتر مهدی مجبوری در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: قدرت تقاضا: بررسی تاثیر یک رویداد در آموزش عالی

زمان: دوشنبه 7خرداد 1397، ساعت 10:30 تا 12:00

محل برگزاری: تهران، ضلع شمالی کاخ نیاوران(جمال آباد)، خیابان شهید مختار عسگری، پلاک 6، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

سخنران: آقای دکتر مهدی مجبوری

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.