سخنرانی خانم دکتر مینا تجویدی در دانشگاه تهران

سخنرانی خانم دکتر مینا تجویدی در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: Branding in Digital Age

زمان: یکشنبه 19 فروردین1397، ساعت 8:00 تا 10:00

محل برگزاری: خیابان کارگر شمالی، خیابان 16(فرشی مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

سخنران: خانم دکتر مینا تجویدی

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.