سعید اخلاق

Saeed Akhlaghpour

<h2 id="farsi" class="ppp">سعید اخلاق   </h2> <h2 id="english" class="eee">      Saeed Akhlaghpour </h2>

سعید اخلاق

Saeed Akhlaghpour

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه

موضوع سخنرانی: ارزیابی تحول دیجیتال در خدمات درمانی، نظریه نهادی چه می‌گوید

زمان: چهارشنبه 06 تيرماه 1397 ساعت 10:00 الی 12:00

محل برگزاری:ساختمان شماره1، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، سالن سمینار

سخنران: آقاي دکتر سعید اخلاق‌پور

برای شرکت در رویداد به صورت آنلاین اینجا کلیک کنید.

Speaker: Dr saeed Akhlaghpour (Lecturer,Assistant Professor in Information Systems 1 UQ Business)
Title: Evaluating Digital: Digital Transformation in Healthcare: An Institutional Theory Perspective
Date: Wednesday, June 27, 2018
Venue: Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
https://lnkd.in/gBzwi4z