سخنرانی آقای دکتر صالح فرازی در دانشگاه صنعتی شریف
سخنرانی آقای دکتر صالح فرازی در دانشگاه صنعتی شریف

Saleh Farazi
صالح فرازی

Speaker:Saleh Farazi
Position:
Affilliation:Universidad Carlos lll de Madrid
Country:Spain
Venue:Research Institute of Science, Technology, and Industrial Policy of Sharif University of Technology
Date:19 August 2018
Time (from):15:00
Time (to):18:00

Title: Startups in the pharmaceutical biotechnology industry from legend to reality

Registration link 

سخنران:آقای دکتر صالح فرازی
سمت:استاد مدعو دانشگاه کارلوس سوم مادرید، اسپانیا پژوهشگر مدعو موسسه فناوری نیوجرسی، آمریکا دکترای مدیریت از دانشگاه UPO اسپانیا
دانشگاه/سازمان:کارلوس سوم مادرید
کشور:اسپانیا
محل سخنرانی:خيابان آزادي، خيابان شهيد حبيب اللهي، خيابان قاسمي، كوچه شهيد تيموري، بن بست گوهر، پلاك 2 پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف، سالن کنفرانس
زمان سخنرانی:13970528
زمان شروع:15:00
زمان پایان:18:00

موضوع سخنرانی

استارت آپها در صنعت بیوتکنولوژی دارویی از افسانه تا واقعیت

به منظور ثبت نام اینجا کلیک کنید.

 

سخنرانی آقای دکتر صالح فرازی در دانشگاه صنعتی شریف