سخنرانی خانم الهه رضایی در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
سخنرانی خانم الهه رضایی در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

Elahe Rezaei
الهه رضایی

Speaker:Elahe Rezaei
Position:
Affilliation:University of Texas at Dallas
Country:America
Venue:Tehran Urban Planning & Reseearch Center, No.32, Akbari St. Pol-e-Roomi, Tehran-IRAN
Date:Tuesday, may 29, 2018
Time (from):10:00
Time (to):12:00
سخنران:الهه رضایی
سمت:دکتری
دانشگاه/سازمان:دانشکاه تگزاس دالاس
کشور:آمریکا
محل سخنرانی:تهران خيابان وليعصر ( عج) بالاتر از تقاطع شهيد مدرس ( پارك وي )، خيابان شهيد فياضي، خيابان شهيد آقا بزرگي، نبش خيابان شهيد اكبري، شماره ۳۲
زمان سخنرانی:20180529
زمان شروع:10:00
زمان پایان:12:00