مهدی طلوع

Mehdi Toloo

<h2 id="farsi" class="ppp">     مهدی طلوع</h2> <h2 id="english" class="eee">      Mehdi Toloo </h2>

مهدی طلوع

Mehdi Toloo

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه

موضوع سخنرانی: Integrated hollow-core microcavities

زمان: دوشنبه 1 مرداد 1397، ساعت 10:00 تا 12:00

محل برگزاری: تهران، خیابان کارگرشمالی، پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، اتاق 801 ساختما ن جدید

سخنران: آقای دکتر محمد بیطرفان

برای شرکت در رویداد اینجا کلیک کنید.

Speaker: Dr. Mehdi Toloo (Ph.D. Faculty Member at Technical University of Ostrava, Czech Republic Area Editor in Elsevier)
Title: The new methods to evaluate performance
Date: Monday, July 23, 2018
Venue: Institute for management and planning studies
Website: https://lnkd.in/g4eeDcZ