سخنرانی آقای مهران نقی‌زاده رکنی در دانشگاه مازندران
سخنرانی آقای مهران نقی‌زاده رکنی در دانشگاه مازندران

سخنرانی آقای مهران نقی‌زاده رکنی در دانشگاه مازندران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: science Lecture in vibration Isolation

زمان: دوشنبه 14 اسفندماه 1396، ساعت 10:00 تا 12:00

محل برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

سخنران: آقای مهران نقی‌زاده رکنی