سخنرانی آقای سید مهیار سفیدگران در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
سخنرانی آقای سید مهیار سفیدگران در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

seyed mahyar sefidgaran
سید مهیار سفیدگران

Speaker:seyed mahyar sefidgaran
Position:PhD Student
Affilliation:The University of Texas at Austin
Country:USA
Venue:Institute for management and planning studies
Date:Monday, January 14, 2019
Time (from):14:00
Time (to):15:30

 

Registration Link

سخنران:سید مهیار سفیدگران
سمت:دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان:The University of Texas at Austin
کشور:آمریکا
محل سخنرانی:موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
زمان سخنرانی:20190114
زمان شروع:14:00
زمان پایان:15:30

موضوع سخنرانی: نقش جرایم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت های آن برای ایران

برای ثبت‌نام کلیک کنید

سخنرانی آقای سید مهیار سفیدگران در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی