کارگاه آموزشی دو روزه آقای دکتر محمد علی فرجو در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

  • دسته بندی: سمینار و کارگاه
  • موضوع سخنرانی: سازمان‌های نوآور و خلاق
  • محل برگزاری: کیلومتر 17 اتوبان تهران- کرج، بلوار پژوهش، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
  • زمان: شنبه و یکشنبه 11 و 12 دی 1395، ساعت 8:00 الی 16:00
  • سخنران: آقای دکتر محمد علی فرجو

    Mohamamdali-Farjoo-2