سخنرانی آقای دکتر محمدرضا جلالی در دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

  • دسته بندی: سمینار و کارگاه
  • موضوع سخنرانی:

    In-situ Stimulation Experiment for Creation of Enhanced Geothermal System – Gimsel Test Site

  • محل برگزاری: دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی معدن، کلاس شماره 6
  • زمان: شنبه 11 دی 1395، ساعت 14:00 تا 16:00
  • سخنران: آقای دکتر محمدرضا جلالی

    Mohammadreza-Jalali-poster--no-knowdiff-2