سخنرانی آقای دکتر جواد موسوی در دانشگاه علوم پزشکی

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: نقش عضلات و کیفوز توراسیک در شکستگی مهره متعاقب پوکی استخوان در افراد سالمند

زمان: چهارشنبه 9خرداد 1397، ساعت 10:00 تا 12:00

محل برگزاری: ميدان امام حسين، ابتداي خیابان دماوند، روبه روي بيمارستان بوعلي، آمفي تئاتر دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي

سخنران: آقای دکتر جواد موسوی

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.


سخنرانی آقای هادی ارجمندی تاش در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: Centimetre-Scale Graphene Subject to Biaxial Compression: Elucidating the Complex Role of Out-of-Plane Deformations

زمان: دوشنبه 7خرداد 1397، ساعت 15:30

محل برگزاری: تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان نوزدهم، دانشگاه تهران، دانشکده فیزیک، سالن کنفرانس

سخنران: آقای دکتر هادی ارجمندی تاش

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.


Abstract Isometric Shape Background for Business / Web Design / Print / Presentation

سخنرانی آقای دکتر مهدی مجبوری در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: قدرت تقاضا: بررسی تاثیر یک رویداد در آموزش عالی

زمان: دوشنبه 7خرداد 1397، ساعت 10:30 تا 12:00

محل برگزاری: تهران، ضلع شمالی کاخ نیاوران(جمال آباد)، خیابان شهید مختار عسگری، پلاک 6، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

سخنران: آقای دکتر مهدی مجبوری

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.


سخنرانی آقای دکتر سهراب سلیمان اف در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: Contextualizing the Entrepreneurship Process: A Bi-directional Perspective

زمان: دوشنبه 7خرداد 1397، ساعت 09:00 تا 11:00

محل برگزاری: تهران، خیابان کارگر شمالی، نبش خیابان شانزدهم (فرشی مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، سالن آمفی تأتر

سخنران: آقای دکتر سهراب سلیمان اف

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.


سخنرانی آقای میرحسین طباطبایی لطفی در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: چالش‌های تدوین استرانژی برای شرکت‌های کارآفرین در کشو‌رهای درحال توسعه

زمان: سه شنبه 1خرداد 1397، ساعت 13:00 تا 15:00

محل برگزاری: خیابان کارگر شمالی، نبش خیابان شانزدهم(فرشی مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، سالن آمفی تئاتر

سخنران: آقای میرحسین طباطبایی لطفی

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.


سخنرانی آقای رامبد رایگان در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: Zero Energy Buildings

زمان: دوشنبه 31 اردیبهشت 1397، ساعت 12:30 تا 14:00

محل برگزاری: تهران خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران دانشکده جدید مکانیک، اتاق سمینار 110

سخنران: آقای دکتر رامبد رایگان

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.


نشست تخصصی آسیب شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعد و تحصیلکرده

دسته‌بندی: نشست تخصصی

موضوع سخنرانی: ماندن، رفتن یا بازگشتن؟ مساله این است! نشست تخصصی آسیب شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعد و تحصیلکرده

زمان: سه‌شنبه 25 اردیبهشت1397، ساعت 9:00 تا 13:00

محل برگزاری: تهران دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، سالن کهربا

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.


سخنرانی آقای دکتر عباس مدنی در دانشگاه خوارزمی

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: 3D microtubular cavities: From nanophotonics to optofluidic applications

زمان: دوشنبه 3 اردیبهشت 1397، ساعت 10:00

محل برگزاری: کرج، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فیزیک، سالن سمینا 7

سخنران: آقای دکتر عباس مدنی

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.


سخنرانی آقای دکتر محمد جواد سنجری در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: Shedding Light on Blackout Propagation in Low-Carbon Power Systems using Complexity Theory, Morphological Graphs and Big-Data Analytics

زمان: دوشنبه 3 اردیبهشت1397، ساعت 15:00 تا 16:30

محل برگزاری: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی برق، کلاس 304

سخنران: آقای دکتر محمد جواد سنجری

به منظور شرکت در رویداد اینجا کلیک کنید.


سخنرانی آقای دکتر محسن رضایی همامی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: Economic evaluation of medical diagnostic tests

زمان: چهارشنبه 29 فروردین1397، ساعت 13:00 تا 15:00

محل برگزاری: دانشكده پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي ايران

سخنران: آقای دکتر محسن رضایی همامی