سخنرانی خانم دکتر مهدیه الهویرنلو در دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: Transportation and Mobility in the Era of Shared Economy
 • محل برگزاری:  دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
 • زمان: سه‌شنبه 14 دی 1395، ساعت 11:00 تا 12:30
 • سخنران: خانم دکتر مهدیه الهویرنلو

  Mahdieh Allahviranloo.Tarbiat Modares. poster

سخنرانی خانم دکتر مهدیه الهویرنلو در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: Transportation and Mobility in the Era of Shared Economy
 • محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، اتاق شماره 202
 • زمان: یکشنبه 12 دی 1395، ساعت 12:30 تا 13:30
 • سخنران: خانم دکتر مهدیه الهویرنلو

  Mahdieh- poster - Copy