سخنرانی آقای دکتر شبیر برزنجه در دانشگاه صنعتی اصفهان

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: On-Chip Quantum information processing

زمان: چهارشنبه 15 فروردین1397، ساعت 10:30 تا 12:00

محل برگزاری: اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده فیزیک طبقه سوم، اتاق سمینار

سخنران: آقای دکترشبیر برزنجه

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.


سخنرانی آقای دکتر محمود صابونی در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه
موضوع سخنرانی: Experimental ultracold quantum matter and light interaction
زمان: دوشنبه 20 شهریور 1396 ساعت 15:30 الی 17:00
محل برگزاری: تهران، سالن آمفی تأتر دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
سخنران: آقای دکتر محمود صابونی

برای شرکت در سخنرانی این محقق پست‌داک Institute for Quantum Computing کانادا، اینجا را کلیک کنید.


صابونی