سخنرانی آقای هادی ارجمندی تاش در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: Centimetre-Scale Graphene Subject to Biaxial Compression: Elucidating the Complex Role of Out-of-Plane Deformations

زمان: دوشنبه 7خرداد 1397، ساعت 15:30

محل برگزاری: تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان نوزدهم، دانشگاه تهران، دانشکده فیزیک، سالن کنفرانس

سخنران: آقای دکتر هادی ارجمندی تاش

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.


Abstract Isometric Shape Background for Business / Web Design / Print / Presentation

سخنرانی آقای میرحسین طباطبایی لطفی در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: چالش‌های تدوین استرانژی برای شرکت‌های کارآفرین در کشو‌رهای درحال توسعه

زمان: سه شنبه 1خرداد 1397، ساعت 13:00 تا 15:00

محل برگزاری: خیابان کارگر شمالی، نبش خیابان شانزدهم(فرشی مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، سالن آمفی تئاتر

سخنران: آقای میرحسین طباطبایی لطفی

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.


سخنرانی آقای رامبد رایگان در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: Zero Energy Buildings

زمان: دوشنبه 31 اردیبهشت 1397، ساعت 12:30 تا 14:00

محل برگزاری: تهران خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران دانشکده جدید مکانیک، اتاق سمینار 110

سخنران: آقای دکتر رامبد رایگان

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.


سخنرانی خانم سمانه موثقی در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: Wireless Body Area Networks: Efficient Coexistence by Interference Management and Avoidance

زمان: چهارشنبه 22 فروردین1397، ساعت 12:15 تا 13:30

محل برگزاری: اتاق 801 ساختمان جدید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس شماره 2 دانشکده¬ فنی دانشگاه تهران

سخنران: خانم سمانه موثقی

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.


سخنرانی آقای دکتر رضا رزاقی در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: Protection of future power systems using Time Reversal theory

زمان: دوشنبه 21 اسفندماه 1396، ساعت 12:30 تا 14:00

محل برگزاری: تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده‌های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه تهران، اتاق 803

سخنران: آقای رضا رزاقی

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.


سخنرانی خانم دکتر نسرین مصطفوی پاک در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه

موضوع سخنرانی: انتشار گا‌زهای گلخانه‌ای در کلان شهرها

زمان: دوشنبه 04 دی ماه 1396، 11:00 الی 12:30

محل برگزاری:تهران، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

سخنران: خانم نسرین مصطفوی پاک

برای ثبت‌نام در این رویداد اینجا را کلیک نمائید.