سخنرانی طوفان شاطرلو در باشگاه کارآفرینی تیوان
سخنرانی طوفان شاطرلو در باشگاه کارآفرینی تیوان

Toofan Shaterloo
طوفان شاطرلو

Speaker:Toofan Shaterloo
Position:Co-Founder/Startup Mentor
Affilliation:Scents Garden
Country:UK
Venue:Tivan Entrepreneurship Club
Date:Monday, Oct 22, 2018
Time (from):16:00
Time (to):17:30

Title: Some lessons from the world innovation ecosystem

Registration link: https://evand.com/events/innovation-ecosystem

This event has been canceled.

سخنران:طوفان شاطرلو
سمت:بنیان‌گذار و مشاور استارتاپ
دانشگاه/سازمان:Scents Garden
کشور:انگلستان
محل سخنرانی:باشگاه کارآفرینی تیوان
زمان سخنرانی:20181022
زمان شروع:16:00
زمان پایان:17:30

موضوع سخنرانی: درس هایی از اکوسیستم نوآوری در دنیا

لینک ثبت‌نام: https://evand.com/events/innovation-ecosystem

این رویداد لغو شد.

سخنرانی طوفان شاطرلو در باشگاه کارآفرینی تیوان