زندگی عشایری و جذب توریست

زندگی عشایری و جذب توریست

دسته بندی رویداد: اتاق فکر

شرح کلی رویداد: نشست‌های سریالی ارائه‌ی نتایج تحقیقاتی، بحث و تبادل نظر در زمینه‌ی حمایت از صنعت توریسم، اشاعه فرهنگ توریسم روستایی و توریسم عشایر

مکان پیشنهادی : سازمان میراث فرهنگی استان فارس

زمان پیشنهادی : مهر ماه 97 همزمان با روز روستا و عشایر