شبکه وبینارها

Webinars Network
شبکه وبینارها

Introduction

Nowadays, it gets much simpler than before to benefit others’ knowledge via the shortened distances through internet. Exploitation of non-resident Iranians knowledge and skills while they are in Iran is the first step. On the other hand, it is more efficient to transfer their knowledge and experience to Iran by holding Webinars (online/virtual seminars).

Introducing Webinars Network

Webinars Network are defined as different circles. Every circle consists of people with similar research interests. As an example, people who work, research or teach in the field of artificial intelligence, make AI circle together.

Every circle has a coordinator called the “Circle Center” who is in charge of identifying, making contact with, and inviting specialists to present a/some webinar(s) in that circle. The audience of webinars are usually university students, professors, researchers and practitioners in Iran or other countries.

The structure of Webinars Network

The structure of Webinars Network is as below:

Network: a set of circles

Network Center: The person in charge of expanding the network, making contact between some speakers and the circle centers and between the centers themselves, announcement of the webinars, coordinating with the audience, holding and managing the webinar. Now, one of Iran Knowledge Institute personnel temporarily has this responsibility. Iran Knowledge Institute welcomes any efficient volunteer for this position (Please send your CV to webinar@iranknowledge.net)

Circle: a group of specialists of a special field

Circle Center: a specialist in each circle who voluntarily serves to expand the circle, identify and contact the professionals to deliver a webinar, check the speakers’ titles and abstracts, and also investigate which topics are required to be presented. (If you are interested in this position, please send your CV to webinar@iranknowledge.net)

Webinar: a seminar as a virtual class over the internet. Every circle includes webinars with the same field of that circle.

Speaker: one of the specialists of the circle, introduced by the circle center for delivering the webinar.

Audience: the person who joins the audience of each circle by attending the webinars and use the benefits of webinars and being informed of future events of that circle.

مقدمه

امروز با گسترش وسایل ارتباط‌جمعی و کوتاه شدن فاصله‌ها، استفاده از دانش دیگران در نقاط دور و نزدیک جهان، امری ساده تلقی می‌گردد. از طرفی، بهره‌برداری از وجود مهارت‌ها و دانش روز ایرانیان غیرمقیم در زمان حضورشان در میهن، علاوه بر ایجاد امید و انگیزه در ایشان، گام نخست در انتقال این توانمندی‌ها به داخل کشور و اعتلای سطح دانش و مهارت کشور قلمداد می‌گردد. اما محدود شدن به زمان حضور این دوستان در کشور نمی‌تواند برای این هدف بزرگ کافی باشد. از این رو موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان (Iran Knowledge) تصمیم گرفته است تا با برگزاری رویدادهای مجازی تحت وب (Webinar) نسبت به انتقال دانش و تجربه به داخل کشور اهتمام ورزد.

معرفی شبکه وبینارها

شبکه وبینارها در حلقه‌های مختلف تعریف می‌شوند. هر حلقه شامل افرادی است که علاقه‌مندی‌های پژوهشی آن‌ها به یکدیگر نزدیک است. به عنوان مثال، جامعه افرادی که در حوزه‌ی هوش مصنوعی مطالعه، تحقیق، تدریس، کسب و کار یا فعالیت می‌کنند حلقه AI را تشکیل می‌دهند.

هر حلقه یک هماهنگ کننده دارد که کانون حلقه نامیده می‌شود و مسئولیت شناسایی و ارتباط با متخصصانی جهت ارائه وبینار در آن حلقه را عهده‌دار می‌باشد. مخاطبین وبینار اغلب گروه‌های تحقیقاتی، دانشجویان، استادان و شاغلین در ایران یا کشورهای دیگر هستند.

ساختار شبکه وبینارها

ساختارشبکه وبینارها به شکل زیر است:

شبکه: مجموعه‌ای از حلقه‌ها

مرکز شبکه: فردی که وظیفه گسترش شبکه، هماهنگی، ارتباط بین سخنران و کانون حلقه، اطلاع‌رسانی وبینار، هماهنگی با مخاطبین، برگزاری و مدیریت جلسه وبینار را بر عهده دارد. در حال حاضر، این فرد یکی از پرسنل موسسه است. ایران نالج آمادگی واگذاری این مسئولیت را به یک فرد داوطلب با صلاحیت دارد (اعلام آمادگی با ارسال رزومه به webinar@iranknowledge.net).

حلقه: مجموعه‌ای از افراد متخصص در یک حوزه تخصصی خاص

کانون حلقه: یکی از افراد متخصص هر حلقه که داوطلبانه به گسترش حلقه، شناسایی و ارتباط با افراد متخصص جهت دعوت به سخنرانی می‌پردازد (اعلام آمادگی جهت ایفای نقش به عنوان کانون حلقه با ارسال رزومه با تکمیل فرم (به زودی اضافه می‌شود)).

وبینار: یک سخنرانی به شکل یک کلاس مجازی در بستر اینترنت. هر حلقه شامل وبینارهای مرتبط با حوزه تخصصی آن حلقه است.

سخنران: یکی از متخصصان عضو حلقه که جهت سخنرانی در وبینار از سوی کانون حلقه معرفی می‌گردد.

مخاطب: فردی که از طریق حضور در وبینارها به جامعه مخاطبین آن حلقه می‌پیوندد و همچنین از مزایای استفاده و مطلع شدن از وبینارهای آتی آن حلقه بهره‌مند می‌شود.

 

فرم اعلام علاقه‌مندی به فعالیت داوطلبانه به عنوان کانون حلقه

فرم اعلام آمادگی سخنرانی در یک وبینار

فرم عضویت رایگان مخاطبین رویدادهای موسسه ایران نالج (شامل وبینارها، سمینارها، کنفرانس‌ها، رویدادهای شغلی و …)