پوریا درنی همدانی

Pourya Darni Hamedani

<h2 id="farsi" class="ppp">پوریا درنی همدانی </h2> <h2 id="english" class="eee">         Pourya Darni Hamedani </h2>

پوریا درنی همدانی

Pourya Darni Hamedani

دسته بندی: وبینار

موضوع وبینار: تکنیک های جدید راه اندازی یک کسب و کار مخاطره آمیز با تمرکز بر روش استارتاپ ناب

زمان: چهارشنبه، 22 آذرماه 1396، ساعت: 15 الی 16:30

سخنران: آقای دکتر پوریا درنی همدانی

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.

*باشگاه تیوان پذیرای دوستانی است که مایلند با هم و در محل این باشگاه در وبینار و بحث و تبادل نظر بعد از آن شرکت کنند.

Webinar about “New Techniques for Launching a Venture Business with Focusing on Perfect Startup Method”
by Mr. Pourya Darni Hamedani
Read more: https://lnkd.in/dcpbQx4