کارگاه آموزشی دو روزه در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
کارگاه آموزشی دو روزه در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی دو روزه در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

  • دسته بندی: سمینار و کارگاه
  • موضوع کارگاه: Proven Startup Strategies for Success
  • برنامه زمانی کارگاه:

یکشنبه 24 اردیبهشت 96

Lean Startup

?What is a startup

?Why do startups fail

?Can startups use a systematic approach

?What is Lean

?What is Lean Startup

?What are the key concepts of Lean Startup

?What are the benefits of using Lean Startup

?Should all startups use the Lean approach

HR & Team building in Startups

?What is the most important part of a startup

?Who to hire

?Where to look

?How to hire

Interviewing is hard

Basic interview process

Interview questions

Making an offer

دوشنبه 25 اردیبهشت 96

 

Strategic Decision Making for Technology Ventures

Frameworks: Clean up your mind

Market Sizing & Industry Analysis

Product Life Cycle

Product Development & Pricing Strategies

Growth Strategies

Marketing Strategies

Competitive Response

M&A and Exit Strategy

An overview on Growth Hacking

History of Growth Hacking

?What are some important Growth Hacking Strategies

The Profile of a Growth Hacker

?How to become a Growth Hacker

Growth Hacking Framework

Growth Hacking Techniques that work like Magic

Impact of Growth Hacking in Iran’s Market

Q&A

 

  • محل برگزاری: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، سالن آمفی‌تئاتر
  • سخنرانان:

آقای امید اخوان

خانم ریحانه خلیل‌پور

آقای دکتر سعید سهامی

آقای احسان جهاندارپور

 

لطفا برای ثبت‌نام از طریق وب‌سایت evand.com کد مخصوص را اسکن نمایید یا اینجا کلیک کنید.

 

 


1-1