سیزدهمین كنفرانس بين المللی مديريت

سیزدهمین كنفرانس بين المللی مديريت

عنوان کنفرانس: سیزدهمین كنفرانس بين المللی مديريت
کشور: ایران
محل برگزاری: سالن همايش های برج ميلاد- دانشگاه صنعتی شریف