•  -
  •  -
  •  -

موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان (Iran Knowledge)

موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان، کسب و کاری نوپا در حوزه منابع و ارتباطات انسانی است و برای استفاده از دانش و تجربه نخبگان و دانشگاهیان ایرانی داخل و خارج از کشور و برقراری ارتباط بین متخصصین و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور با فرهیختگان داخلی تأسیس شده است. با توجه به ظرفیت بسیار بالای علمی و تخصصی نخبگان ایرانی در حیطه‌های مختلف دانشگاهی و صنعتی، تعریف راهکارهای متنوع جهت استفاده از این ظرفیت و انتقال آن به مخاطبین گوناگون از جمله دانشجویان، استادان، کارشناسان، مدیران و تصمیم‌گیرندگان کلیدی کشور، مهم‌ترین رسالت این موسسه محسوب می‌شود.
در همین راستا موسسه در قالب تعریف و طراحی پروژه‌های متنوع برای همکاری و برقراری ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی، در زمینه‌های گوناگون آموزشی و پژوهشی فعالیت می‌نماید.

موسسه توسعه دانش فردای ایرانیان (Iran Knowledge)

همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور

ما اعتقاد داریم ساختن ایرانی پیشرفته مستلزم مشارکت تمام ایرانیان سراسر جهان در قبال کشور خود می‌باشد. لذا بر آن هستیم تا با برقراری ارتباط بین متخصصان ایرانی خارج از کشور، زمینه انتقال تجربه بین‌المللی این افراد به داخل کشور را فراهم آوریم. لذا در صورت علاقه‌مندی به همکاری و اشتراک تجربیاتتان به شبکه همکاری با «متخصصان ایرانی خارج از کشور» بپیوندید.