شبکه مهاجرت خاورمیانه (MIDEMIN)

در راستای شناخت بیشتر موسسه از مخاطبان خود و با هدف انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه مهاجرت و بازگشت به کشور، موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان (Iran Knowledge) با همکاری پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف شبکه مهاجرت خاورمیانه (MIDEMIN) را تأسیس نموده است. شبکه مهاجرت خاورمیانه در راستای درک اثرات مهاجرت به عنوان یکی از عوامل مهم تغییر شکل جوامع در منطقه خاورمیانه، شناسایی دلایل مهاجرت و بازگشت نخبگان ایرانی مهاجر، کمک به توسعه روابط آنها با صنایع و جوامع آکادمیک کشور برای جریان یافتن چرخه دانش در سطح بین‌الملل و ایجاد پایگاهی برای دانش و تحلیل آتی جهت سیاستگذاری و انجام فعالیت‌های اجرایی مقتضی در حوزه مهاجرت شکل گرفته است. این شبکه در واقع انجمنی مجازی است که در زمینه ایجاد و توسعه هماهنگی داخلی میان نهادها و مؤسسات کشور به همراه هماهنگی بین‌المللی با نهادهای فعال در منطقه و جهان در ارتباط با فعالیت‌های مطالعاتی، سیاستی، علمی، پژوهشی، تخصصی و تعاملات بین‌المللی در حوزه مهاجرت و دیگر زمینه‌های مرتبط فعالیت می‌کند. این شبکه به دنبال ایجاد ارتباط بین مؤسسات مطالعاتی، تحقیقاتی، اجرایی و سیاستگذاری فعال در حوزه مهاجرت در کشور و منطقه است؛ تا بستری برای توسعه تبادل دستاوردهای مطالعاتی، تجارب سیاستی و اجرایی در زمینه مهاجرت در کشور و میان کشورهای منطقه فراهم کند.

جدیدترین اخبار شبکه مهاجرت خاورمیانه

همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور

ما اعتقاد داریم ساختن ایرانی پیشرفته مستلزم مشارکت تمام ایرانیان سراسر جهان در قبال کشور خود می‌باشد. لذا بر آن هستیم تا با برقراری ارتباط بین متخصصان ایرانی خارج از کشور، زمینه انتقال تجربه بین‌المللی این افراد به داخل کشور را فراهم آوریم. لذا در صورت علاقه‌مندی به همکاری و اشتراک تجربیاتتان به شبکه همکاری با «متخصصان ایرانی خارج از کشور  بپیوندید.