نشست متخصصان ایرانی مقیم در اسلو – نروژ

نشست متخصصان ایرانی مقیم در اسلو – نروژ

در تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۱۹ در سالن صلیب سرخ شهر اسلو با متخصصان ایرانی یک دورهمی صمیمی برگزار گردید.

در این نشست‌‌ به معرفی آخرین دستاوردهای توسعه علم و فناوری در داخل کشور، طرح‌های حمایتی مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای متخصصان و کارآفرینان برجسته ایرانی خارج از کشور و چگونگی همکاری ایشان با شرکت‌های دانش بنیان داخل کشور با کمک موسسه ایران نالج پرداخته شد.

در بستر آن ضمن ایجاد یک پل ارتباطی میان متخصصان ایرانی خارجی و همتایان داخلی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های همکاری معرفی و نظرات، راه‌کارها و طرح‌های علمی و فناوری متخصصان ارائه شد.