جلسه هم اندیشی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان

جلسه هم اندیشی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان

عنوان رویداد: جلسه هم اندیشی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان
محل برگزاری: وین، اتریش
زمان:  10 اسفندماه 1395
شرح رویداد: نشست صمیمی هم اندیشی متخصصان ایرانی ساکن اتریش، با دکتر سورنا ستاری، معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، اسفندماه 1395 در شهر وین برگزار شد. در این نشست متخصصان از حوزه های مختلف علمی و تخصصی به بحث و گفتگو پیرامون مباحث روز علمی و پژوهشی و نیز فرصت ها و چالش های پیگیری فعالیت های این چنینی در کشور، توسط متخصصان ایرانی، پرداختند.
veinna meeting