نشست صمیمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ایرانیان مقیم سوئیس

نشست صمیمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ایرانیان مقیم سوئیس

عنوان رویداد: نشست صمیمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ایرانیان مقیم سوئیس
زمان: 19 اردیبهشت ماه 1396
محل برگزاری: لوزان، سوئیس
نشست سوئیس