اتاقِ گفتگوی دغدغه‌ها و مدون‌سازی چالش‌های مابَک

اتاقِ گفتگوی دغدغه‌ها و مدون‌سازی چالش‌های مابَک

در راستای اجرای مجموعه رویدادهای متخصصان ایرانی بازگشته به کشور «مابَک»، موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان (Iran Knowledge) با همکاری شبکه مهاجرت خاورمیانه (MIDEMIN) هم‌زمان با 18 دسامبر روز جهانی مهاجران، نشستی را با عنوان «اتاق گفتگوی دغدغه‌ها و مدون‌سازی چالش‌های متخصصان ایرانی بازگشته به کشور» برگزار نمود.

این نشست با هدف هماندیشی و تبادل نظر پیرامون دغدغه‌ها و چالش‌های مابَک در تاریخ سه‌‌شنبه  27 / 09 / 97  (December 18, 2018 ) در پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

این رویداد از طریق شبکه‌های اجتماعی موسسه، ارسال ایمیل و تماس تلفنی با مابَک اطلاع‌رسانی گردید. در این رویداد 30 نفر از مابَک و فعالان حوزه مهاجرت شرکت داشتند و به بیان نظرات خود در این حوزه پرداختند.

immigrants_day

شرح رویداد

این نشست با سخنان آقای سیاوش خالدان، مدیرعامل موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان (Iran Knowledge) آغاز گردید. ایشان با اشاره به اجرای طرح همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور و نتایج آن، این طرح را مقدمه‌ای برای حرکتی بزرگ خواندند و از شرکت‌کنندگان در نشست درخواست کردند که نظرات خود را درباره این طرح، مشکلات و کاستی‌های آن و همچنین دغدغه‌ها و چالش‌های مابَک بعد از برگشت به کشور را بیان نمایند. شرکت‌کنندگان در رویداد با اشاره به تجربه خود از بازگشت به کشور، به بیان نظرات خود در این زمینه پرداختند. اهم موضوعات مطرح شده در نشست به شرح ذیل می‌باشد.

  • عدم روشن بودن هدف و استراتژی طرح همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
  • کم بودن ارتباط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مابَک
  • عدم رسیدگی به مشکلات مابَک با توجه به جامعه آماری محدود آنها
  • درخواست عدم دخالت دولت در امور اجرایی، فعال شدن دولت در بخش‌های زیرساختی و اعمال نقش حمایتی
  • ارائه بستر مناسب توسط دولت برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی

در حاشیه این نشست کلیپ‌های مهاجرت معکوس و سبک زندگی مابَک به نمایش گذاشته شد. همچنین با معرفی رویداد «میهمانی مسافران سرزمین نوچ» از شرکت‌کنندگان دعوت به عمل آمد تا در رویدادهای آینده مابَک مشارکت و حضوری فعال داشته باشند.