سومین کارگاه تصمیم گیری مشترک ایرانی- دکتر سمیرا رحیمی

سومین کارگاه تصمیم گیری مشترک ایرانی- دکتر سمیرا رحیمی

سخنران: دکتر سمیرا رحیمی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مک‌گیل
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده‌ی علوم پزشکی دانشگاه تبریز
زمان: سه‌شنبه 17 اردیبهشت‌ماه 1398، ساعت 8:30 تا 13:00
موضوع کارگاه: سومین کارگاه تصمیم گیری مشترک ایرانی
3rd Iranian Shared Decision Making Workshop