چگونه شغل ایده ‌آل خود را بدست آوریم؟-  رعنا جلالی

چگونه شغل ایده ‌آل خود را بدست آوریم؟- رعنا جلالی

سخنران: رعنا جلالی
سمت: موسس
دانشگاه/سازمان: مشاوره ایرانا
کشور: آلمان
محل سخنرانی: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان: سه‌ شنبه 10 اسفند 1395 ساعت 12:00 تا 14:00
موضوع کارگاه: چگونه شغل ایده ‌آل خود را بدست آوریم؟