مدرسه تابستانی «دوره جامع مجازی شبیه‌سازی فرایندهای کسب‌و‌کار»

مدرسه تابستانی «دوره جامع مجازی شبیه‌سازی فرایندهای کسب‌و‌کار»

Simulation Summer School

دوره جامع شبیه‌سازی به منظور معرفی ابزارهای سه‌گانه شبیه‌سازی (گسسته-پیشامد، سیستم داینامیک و عامل بنیان) طراحی شده که در روزهای پنج شنبه و جمعه سه هفته متوالی در مرداد و شهریور ماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد. مزیت این دوره تجمیع رویکردهای متنوع شبیه‌سازی، معرفی سه نرم‌افزار پرکاربرد و پیاده‌سازی پروژه‌های واقعی می‌باشد. مدرسین این دوره از اساتید برجسته و شناخته‌شده بوده که تجربه‌های متعدد پژوهشی و صنعتی دارند. مخاطبان این دوره دانشجویان، پژوهشگران و مدیران صنعتی در رشته‌های مهندسی صنایع، مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد و علوم اجتماعی می باشند.

این دوره به‌صورت مجازی، توسط اساتید برجسته این حوزه و در روزهای زیر برگزار می‌شود:

محورهای این دوره به تفکیک نرم‌افزارها، به شرح زیر هستند:

هزینه های دوره و مخاطبان:

  1. هزینه کل دوره 1,500,000 تومان می باشد
  2. هزینه هر ماژول جداگانه 700 هزار تومان می باشد.
  3. ثبت نام تا 20 مرداد شامل 20 درصد تخفیف می باشد.
  4. ثبت نام گروهی 10 نفر و بیشتر شامل 10 درصد تخفیف خواهد بود.
simulation-summer-school-brochure

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به لینک زیر مراجعه کنید:

https://bit.ly/3fL84R6