رصدخانه مهاجرتی ایران ۱۴۰۱

رصدخانه مهاجرت ايران از ابتدای تاسيس با تكيه بر تلاش و كوشش همكاران و پژوهشگران خود سعی در ارائه آمار مستند و تحليل‌های شواهد محور در حوزه مهاجرت داشته است. استقلال در انتشار گزارش‌های مستند بی‌طرفانه كه شايسته توجه انديشمندان و محققان اين حوزه باشد امری دشوار و هزينه‌بر است. امروز تداوم اين مسير بيش از هر زمان ديگری نيازمند حمايت‌های مالی و معنوی جامعه است.

حمایت از رصد خانه مهاجرت ایران

حمایت مالی از رصدخانه
جهت حمایت از رصدخانه مهاجرت ایران می توانید از مبالغ فوق انتخاب نموده و پرداخت نمایید.

خرید نسخه‌ مکتوب سالنامه مهاجرتی ایران ۱۴۰۱

فرم خرید سالنامه