مجموعه رویداد‌های ایران‌نالج و بیدبرگ

مجموعه رویداد‌های گپ و گفت با همکاری موسسه ایران‌نالج و شرکت ارتباط گستر بیدبرگ

گپ و گفت یک دورهمی صمیمی و دوستانه است که در محل شتابدهنده، مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، اتحادیه و …  برگزار می‌شود. نحوه برگزاری گپ و گفت به گونه ایست تا حاضرین بتوانند نسبت به یادگیری در مورد موضوع بحث، به صورت تعاملی اقدام کنند.
همچنین فضای شبکه‌سازی در گپ و گفت، امکان آشنایی و ارتباط با همفکران خود در موضوع گپ و گفت را فراهم می‌کند.

اتحادیه و …  برگزار می‌شود. نحوه برگزاری گپ و گفت به گونه ایست تا حاضرین بتوانند نسبت به یادگیری در مورد موضوع بحث، به صورت تعاملی اقدام کنند.
همچنین فضای شبکه‌سازی در گپ و گفت، امکان آشنایی و ارتباط با همفکران خود در موضوع گپ و گفت را فراهم می‌کند.

مکان: تهران، نوبنیاد، خیابان صنایع، خیابان گلزار جنوبی لادن شرقی، خیابان ولیعصر، بن‌بست قائم،

کارخانه نوآوری های‌وی

موضوعات قابل بحث در این مجموعه رویدادها:

7- مالیات بر ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی

6- مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

۵. بایدها و نبایدهای مذاکره‌ در ایران (قول و قرارهای تعهدآور در جلسات با رویکرد صرفه‌جویی در زمان)

۴. قوانین منابع انسانی از دیدگاه کارفرما (چگونه به صورت عادلانه از نیروی انسانی خود بهره‌مند شویم؟)


۳. مفاصا حساب یک کابوس برای مدیران مالی شرکت‌ها (ماده / تبصره‌ی بیمه در قراردادهای رسمی چه می‌کند؟)


۲. دو دفتره‌ی مالی یعنی چه؟ (چه تراکنش‌هایی مورد تایید دارایی و بیمه نیست؟)
۱. چه نوع شرکتی ثبت کنیم؟ (انواع ثبت شرکت در ایران و تفاوت‌های آن در جهان)