یازدهمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات (مدیریت دارایی های فیزیکی)

یازدهمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات (مدیریت دارایی های فیزیکی)

عنوان کنفرانس: یازدهمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات – مدیریت دارایی های فیزیکی
کشور: ایران
محل برگزاری: مرکز همایش های بین المللی رازی
زمان: 2 و 3 آبان1395