چهاردهمین دوره‌ی كنفرانس بين‌المللی آسياليكس همزمان با هفتمین دوره از كنفرانس بين‌المللی مديريت فناوری و نوآوری

چهاردهمین دوره‌ی كنفرانس بين‌المللی آسياليكس همزمان با هفتمین دوره از كنفرانس بين‌المللی مديريت فناوری و نوآوری

عنوان کنفرانس: چهاردهمین دوره‌ی كنفرانس بين‌المللی آسياليكس همزمان با هفتمین دوره از كنفرانس بين‌المللی مديريت فناوری و نوآوری
زمان:
سه ‌شنبه تا پنج‌ شنبه 7 تا 9 شهریور 1396
محل برگزاری:
مرکز همایش‌ های بین ‌المللی دانشگاه شهید بهشتی
Asialics2017