چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

عنوان کنفرانس: چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
زمان: پنجشنبه و جمعه 6 و 7 دی  97
محل برگزاری: پردیس سینمایی و سالن همایش های سیتی سنتر اصفهان
festival_sheikh_bahai_14