سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

عنوان کنفرانس: سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
زمان: پنجشنبه و جمعه 7 و 8 اردیبهشت  1396
محل برگزاری: مجموعه سیتی سنتر اصفهان
festival sheikhbahai13