اولین دوره کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

اولین دوره کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

موضوع کنفرانس: اولین دوره کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
زمان:
چهارشنبه و پنج شنبه 13 و 14 دی‌ ماه 1396
محل برگزاری: سالن همایش‌های صدا و سیما
gpp_1