دومین رویداد ملی اینوتک سلامت

دومین رویداد ملی اینوتک سلامت

عنوان کنفرانس: دومین رویداد ملی اینوتک سلامت
زمان: چهارشنبه تا جمعه 19 تا 21 آبان 1395
محل برگزاری: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی