کنفرانس بین‌المللی موضوعات نوین در علوم داده

کنفرانس بین‌المللی موضوعات نوین در علوم داده

عنوان کنفرانس: کنفرانس بین‌المللی موضوعات نوین در علوم داده
زمان: 14 تا 17 اسفند ماه 1397
محل برگزاری: دانشگاه تحصیلات تكمیلی علوم پایه زنجان
International Conference on New Topics in Data Science